קטגוריה זכויות הילד

מדריך עמותות לילדים
זכויות הילד

מדריך עמותות לילדים

ריכזנו עבורכם רשימה של ישויות חשובות העובדות ישירות עם ילדים. למעלה ממיליון מתנדבים מהווים את מבנה הארגונים הלא ממשלתיים, אחד הכלים העיקריים להגנה על גורמים חברתיים המערבים בנים ובנות ברחבי העולם. הם ארגונים הנלחמים מעל כולם למען זכויותיהם הבסיסיות של ילדים כמו חינוך ובריאות, בנוסף לבטיחות ילדים.

קרא עוד

זכויות הילד

מדריך עמותות לילדים

ריכזנו עבורכם רשימה של ישויות חשובות העובדות ישירות עם ילדים. למעלה ממיליון מתנדבים מהווים את מבנה הארגונים הלא ממשלתיים, אחד הכלים העיקריים להגנה על גורמים חברתיים המערבים בנים ובנות ברחבי העולם. הם ארגונים הנלחמים מעל כולם למען זכויותיהם הבסיסיות של ילדים כמו חינוך ובריאות, בנוסף לבטיחות ילדים.
קרא עוד