קטגוריה כינים וניטים

מדוע הכינים חוזרים
כינים וניטים

מדוע הכינים חוזרים

למרות שאנו האימהות לא מדברים בדרך כלל על נושא הכינים ביננו לבין עצמנו, אנו לוקחים את זה בקלות עם חברות התרופות. וכך, שלשום, כשהמתנתי בסבלנות שהם יטפלו בי, בתור בבית מרקחת פגשתי אם נואשת, שכבר לא ידעה מה לעשות כדי להסתיים אחת ולתמיד עם מכת הכינים שהפכה את כל משפחתה .

קרא עוד

כינים וניטים

מדוע הכינים חוזרים

למרות שאנו האימהות לא מדברים בדרך כלל על נושא הכינים ביננו לבין עצמנו, אנו לוקחים את זה בקלות עם חברות התרופות. וכך, שלשום, כשהמתנתי בסבלנות שהם יטפלו בי, בתור בבית מרקחת פגשתי אם נואשת, שכבר לא ידעה מה לעשות כדי להסתיים אחת ולתמיד עם מכת הכינים שהפכה את כל משפחתה .
קרא עוד