קטגוריה זוג - סקס

עמדות להיכנס להריון
זוג - סקס

עמדות להיכנס להריון

כשהחלטתי להיכנס להריון לקח רק שלושה או ארבעה חודשים להיכנס להריון. זה זמן קצר יחסית, יש לי חברים שנמצאים יותר משנתיים וכבר משתמשים בטכניקות רבייה מסייעות. עם זאת, אותם חודשים נראו כנצח, בכל חודש חישבתי את ימי הפוריים כך שההפריה התרחשה בתקופת הביוץ.

קרא עוד

זוג - סקס

עמדות להיכנס להריון

כשהחלטתי להיכנס להריון לקח רק שלושה או ארבעה חודשים להיכנס להריון. זה זמן קצר יחסית, יש לי חברים שנמצאים יותר משנתיים וכבר משתמשים בטכניקות רבייה מסייעות. עם זאת, אותם חודשים נראו כנצח, בכל חודש חישבתי את ימי הפוריים כך שההפריה התרחשה בתקופת הביוץ.
קרא עוד